logo

engflagga
 • Vår vision
  Vår vision

  Vi vill genom långsiktighet, ödmjukhet och lyhördhet etablera en sådan relation med våra nuvarande kunder att vi är det självklara konsultvalet för nästa uppdrag. Vi inser att den bästa reklamen är väl utförda uppdrag till gagn för såväl utförare som beställare.

 • Våra kunder
  Våra kunder

  Våra kunder återfinns inom alla samhällssektorer och sträcker sig genom hela överföringskedjan från planering av kraftproduktion till förbrukarledet hos större indu-strier eller enskilda abonnenter.

 • Projektering
  Projektering

  ABEL Gruppen har lång erfarenhet av projekteringsarbete i samtliga faser.

  Projekteringsarbetet utgör plattform för den framtida anläggningen och är ofta en del av det förfrågnings-underlag som anläggningsägaren skickar ut till tilltänkta entreprenörer.

Nyheter

 • 2017-10
  Vi söker ny personal , Läs vidare på Karriär/lediga tjänster
   
 • 2017-03
  Nytt Ramavtal: Skellefteå Kraft 2017-03-01—2019-02-28 med förlängning 1+1 år
  Ramavtalsförlängning: Öresundskraft, tekniska konsulter inom el- och fjärrvärme 1 år till 2018-04-03
   
 • 2017-02
  Nytt Ramavtal: Sandviken Elnät 2017-02-15—2019-02-14 med förlängning på 1+1 år
   
 • 2017-01
  Ramavtalsförlängning : Vattenfall distribution, 1 år till 2017-12-31
  Ramatvalsförlänging : Svenska Kraftnät, elkraft inom beredskap och säkerhet, 1 år till 2017-12-31
   
 • 2016-09
  Nytt Ramavtal : Öresundskraft, tekniska konsulter elkonstruktör 2016-09-19—2018-09-18 med förlängning på 1+1 år Nynställd, Vi hälsar Pär Janreus välkommen.
   
 • 2016-01-04
  Första nyhetsbrevet 2016
  Läs mer
   
 • 2015-12
  Framtagning av FFU omfattande utbyte av transformator T1, Stensminne - Öresundskraft AB
   
 • 2015-12
  Elkonstruktion av ny anläggning 20kV åt Sövestad och E.on Elnät
   
 • 2015-11
  Projektsamordning vid ombyggnad av 130/50/6kV station Alvesta T – E.on Elnät
   
 • 2015-10
  konstruktör för el. Vi välkomnar Fadil Bajrami!
   
 • 2015-10
  Diverse besiktningsuppdrag
   
 • 2015-10
  Projektering el-tele installationer för butik, Oscar Jacobson, Wilfast Höganäs
   
 • 2015-08
  Uthyrning av personal, hjälp till nätavdelningen i anslutningsärenden under ÖKABs omorganisation. – Öresundskraft AB
   
 • 2015-07
  Konstruktion av LSP ställverk samt LS skåp, Norsa reningsverk – SEBAB
   
 • 2015-06
  Planering för elanläggningar, ombyggnad av butikslokal, upprättande av FFU, Granngården – Väla
   
 • 2015-04
  Teknisk rådgivning för ny mobil transformatorstation åt Fortum
   
 • 2015-04
  Filmning och utarbeta kort informationsfilm om mobil transformatorstation – Svenska Kraftnät

   
 • 2015-04
  Elsakkunnig i möte, ombyggnad brandskadad butik.
   
 • 2015-04
  Framtagning av förbindningstabell mellan 20kV –ställverk, Hemmeslövs station
   
 • 2015-03
  Utförande av för- och slutbesiktning, Sjölunda ställverk - VA-Syd
   
 • 2015-02
  Projektledning, projektering av 130/20kV 63mva anslutning till vindkraft – Öresundskraft

   
 • 2015-02-04
  ABEL Gruppen expanderar och söker nya medarbetare
  Läs mer
   
 • 2014-12-29
  ABEL Gruppen och Enetjärn Natur tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution inom kraftöverföring, kraftdistribution och miljötjänster
  Läs mer
   
 • 2014-06
  Projektledning, nätanslutning av två vindkraftparker inom Rögle/Västraby – Öresunds Kraft.
   
 • 2014-05
  Upprättande av förfrågningsunderlag för ställverksentreprenader – VA-syd.
   
 • 2014-05
  Besiktning av pumpstationer ca 175 st - VA-Syd.
   
 • 2014-04
  Ombyggnad av 3 st 10kV skåp för kontrollutrusning för Gävle Energi AB.
   
 • 2014-04
  Ramavtal med Öresunds kraft.
   
 • 2014-01
  Hyresanpassning affärslokaler – Marknaden 2.
   
 • 2014
  Ramavtal med E.ON Sweden AB.
   
 • 2013-12
  Ramavtal med Svenska Kraftnät.
   
 • 2013-11
  Utredning, projektering, upphandling och genomförande för ombyggnad av mottagningsstation M1 – Skurups elverk.
   
 • 2013-11-01
  Projektstöd åt ABBs arbete på Sydvästlänken.
   
 • 2013-10-08
  Ramavtal med VA-Syd.
   
 • 2013-09
  Schema för 20kV ställverk – Höganäs Energi
   
 • 2013-08
  Projektering el-tele Alfredshällsskolan - Lomma Kommun
   
 • 2013-08-26
  Nyanställd Christofer Petersson
   
 • 2013-08-19
  Nyanställd Bengt Paulsson
   
 • 2013-07
  Projektledning/platschef Omriktarstation Hurva - Alstom
   
 • 2013-05
  Tekniskt stöd och framtagning av investeringsplan, underhållsstrategi för elnät verksamheten - Gotlands Energi AB.
   

Det handlar inte om teknik
- det handlar om människor! 

Företaget bedriver konsultverksamhet inom industriell elektroteknik och täcker in hela kedjan från projektering och förstudie till besiktning och kontroll av färdig anläggning.


Läs mer

 

Våra kunder återfinns inom alla samhällssektorer

Vi vill genom långsiktighet, ödmjukhet och lyhördhet etablera en sådan relation med våra nuvarande kunder att vi är det självklara konsultvalet för nästa uppdrag. Vi inser att den bästa reklamen är väl utförda uppdrag till gagn för såväl utförare som beställare.

Läs mer


Om oss

ABEL-Gruppen Sverige AB erbjuder elkonsulttjänster inom industriell elektroteknik från projektering och förstudie till besiktning och kontroll av färdiga anläggningar. Vi erbjuder även utredningar och projektledning inom hela elområdet.
1979 startades företaget av Bengt Jönsson och har idag 9 anställda. 

Läs mer

ABEL Gruppen Sverige AB

Bergavägen 8
254 66 Helsingborg