logo

engflagga
 • Vår vision
  Vår vision

  Vi vill genom långsiktighet, ödmjukhet och lyhördhet etablera en sådan relation med våra nuvarande kunder att vi är det självklara konsultvalet för nästa uppdrag. Vi inser att den bästa reklamen är väl utförda uppdrag till gagn för såväl utförare som beställare.

 • Våra kunder
  Våra kunder

  Våra kunder återfinns inom alla samhällssektorer och sträcker sig genom hela överföringskedjan från planering av kraftproduktion till förbrukarledet hos större indu-strier eller enskilda abonnenter.

 • Projektering
  Projektering

  ABEL Gruppen har lång erfarenhet av projekteringsarbete i samtliga faser.

  Projekteringsarbetet utgör plattform för den framtida anläggningen och är ofta en del av det förfrågnings-underlag som anläggningsägaren skickar ut till tilltänkta entreprenörer.

Nyheter

 • Österlen kraft, ombyggnad 50 kV

  2018-01
  ABEL Gruppen har fått i uppdrag av Otera Ratel att utföra konstruktion, provning och driftsättning av Österlen Kraft mottagningsstation i Simrishamn
  Läs mer...  
 • Valhalla och Högkölen vindkraftpark

  2018-01
  ABEL Gruppen har fått nytt uppdrag av OX2, att ansvara för elanslutningen av Valhallaprojektet som omfattar vindkraftparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo.
  Läs mer...  
 • Lediga tjänster

  2017-10
  Vi söker ny personal , Läs vidare på Karriär/lediga tjänster
   
 • Mars 2017

  2017-03
  Nytt Ramavtal: Skellefteå Kraft 2017-03-01—2019-02-28 med förlängning 1+1 år
  Ramavtalsförlängning: Öresundskraft, tekniska konsulter inom el- och fjärrvärme 1 år till 2018-04-03
   
 • Feb 2017

  2017-02
  Nytt Ramavtal: Sandviken Elnät 2017-02-15—2019-02-14 med förlängning på 1+1 år
   
 • Jan 2017

  2017-01
  Ramavtalsförlängning : Vattenfall distribution, 1 år till 2017-12-31
  Ramatvalsförlänging : Svenska Kraftnät, elkraft inom beredskap och säkerhet, 1 år till 2017-12-31
   
 • Sept 2016

  2016-09
  Nytt Ramavtal : Öresundskraft, tekniska konsulter elkonstruktör 2016-09-19—2018-09-18 med förlängning på 1+1 år Nynställd, Vi hälsar Pär Janreus välkommen.
   
 • Nyhetsbrev 1

  2016-01-04
  Första nyhetsbrevet 2016
  Läs mer
   
 • Öresundskraft Ab & Eon Elnät

  2015-12
  Framtagning av FFU omfattande utbyte av transformator T1, Stensminne - Öresundskraft AB
   
 • Empower

  2015-12
  Elkonstruktion av ny anläggning 20kV åt Sövestad och E.on Elnät
   
 • Eon Elnät

  2015-11
  Projektsamordning vid ombyggnad av 130/50/6kV station Alvesta T – E.on Elnät
   
 • Nyanställning

  2015-10
  konstruktör för el. Vi välkomnar Fadil Bajrami!
   
 • VA-syd 1510

  2015-10
  Diverse besiktningsuppdrag
   
 • Bravida Prenad

  2015-10
  Projektering el-tele installationer för butik, Oscar Jacobson, Wilfast Höganäs
   
 • Öresundskraft AB

  2015-08
  Uthyrning av personal, hjälp till nätavdelningen i anslutningsärenden under ÖKABs omorganisation. – Öresundskraft AB
   
 • SEBAB

  2015-07
  Konstruktion av LSP ställverk samt LS skåp, Norsa reningsverk – SEBAB
   
 • Granngården väla

  2015-06
  Planering för elanläggningar, ombyggnad av butikslokal, upprättande av FFU, Granngården – Väla
   
 • Svenska Kraftnät

  2015-04
  Teknisk rådgivning för ny mobil transformatorstation åt Fortum
   
 • Svenska Kraftnät

  2015-04
  Filmning och utarbeta kort informationsfilm om mobil transformatorstation – Svenska Kraftnät

   
 • Bravida Prenad

  2015-04
  Elsakkunnig i möte, ombyggnad brandskadad butik.
   
 • Södra hallandskraft

  2015-04
  Framtagning av förbindningstabell mellan 20kV –ställverk, Hemmeslövs station
   
 • VA-Syd 2015

  2015-03
  Utförande av för- och slutbesiktning, Sjölunda ställverk - VA-Syd
   
 • Öresundskraft

  2015-02
  Projektledning, projektering av 130/20kV 63mva anslutning till vindkraft – Öresundskraft

   
 • ABEL Gruppen expanderar och söker nya medarbetare

  2015-02-04
  ABEL Gruppen expanderar och söker nya medarbetare
  Läs mer
   
 • ABEL Gruppen och Enetjärn Natur

  2014-12-29
  ABEL Gruppen och Enetjärn Natur tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution inom kraftöverföring, kraftdistribution och miljötjänster
  Läs mer
  Läs mer...  
 • Öresunds Kraft

  2014-06
  Projektledning, nätanslutning av två vindkraftparker inom Rögle/Västraby – Öresunds Kraft.
   
 • VA-Syd 1405

  2014-05
  Upprättande av förfrågningsunderlag för ställverksentreprenader – VA-syd.
   
 • VA-Syd 2014

  2014-05
  Besiktning av pumpstationer ca 175 st - VA-Syd.
   
 • Gävle Energi AB

  2014-04
  Ombyggnad av 3 st 10kV skåp för kontrollutrusning för Gävle Energi AB.
   
 • Ramavtal med Öresunds kraft

  2014-04
  Ramavtal med Öresunds kraft.
   
 • Marknaden 2

  2014-01
  Hyresanpassning affärslokaler – Marknaden 2.
   
 • Ramavtal med E.ON Sweden AB

  2014
  Ramavtal med E.ON Sweden AB.
   
 • Ramavtal med Svenska Kraftnät

  2013-12
  Ramavtal med Svenska Kraftnät.
   
 • Skurups elverk

  2013-11
  Utredning, projektering, upphandling och genomförande för ombyggnad av mottagningsstation M1 – Skurups elverk.
   
 • Sydvästlänken

  2013-11-01
  Projektstöd åt ABBs arbete på Sydvästlänken.
   
 • Ramavtal med VA-Syd

  2013-10-08
  Ramavtal med VA-Syd.
   
 • Schema för 20vK ställverk – Höganäs Energi

  2013-09
  Schema för 20kV ställverk – Höganäs Energi
   
 • Projektering el-tele Alfredshällsskolan

  2013-08
  Projektering el-tele Alfredshällsskolan - Lomma Kommun
   
 • Nyanställd Christofer Petersson

  2013-08-26
  Nyanställd Christofer Petersson
   
 • Nyanställd Bengt Paulsson

  2013-08-19
  Nyanställd Bengt Paulsson
   
 • Projektledning/platschef

  2013-07
  Projektledning/platschef Omriktarstation Hurva - Alstom
   
 • Gotlands Energi AB

  2013-05
  Tekniskt stöd och framtagning av investeringsplan, underhållsstrategi för elnät verksamheten - Gotlands Energi AB.
   
 • Konsulttjänster till OX2 (2)

  ABEL Gruppen har fått fortsatt förtroende av OX2 att leverera konsulttjänster för elanslutning av ännu ett vindkraftsprojekt. Uppdraget innebär att ansvara för elanslutningen av Valhalla-projektet som omfattar vindparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo med totalt 85 vindkraftverk på 357 MW. Uppdraget pågår under 2018-2020. 

   
2015-04
Teknisk rådgivning för ny mobil transformatorstation åt Fortum

ABEL Gruppen Sverige AB

Bergavägen 8
254 66 Helsingborg