logo

engflagga

Företagspresentation

Om oss

ABEL-Gruppen Sverige AB erbjuder elkonsulttjänster inom industriell elektroteknik från projektering och förstudie till besiktning och kontroll av färdiga anläggningar. Vi erbjuder även utredningar och projektledning inom hela elområdet.
1979 startades företaget av Bengt Jönsson och har idag 9 anställda. 

Vår vision

Vi vill genom långsiktighet, ödmjukhet och lyhördhet etablera en sådan relation med våra nuvarande kunder att vi är det självklara konsultvalet för nästa uppdrag. Vi inser att den bästa reklamen är väl utförda uppdrag till gagn för såväl utförare som beställare. Gemensamt med beställaren utformar vi Mål och Syfte med arbetet och under projektets gång stämmer av så att tid, ambition och målsättning går hand i hand. Genom lyhördhet och kommunikation vill vi säkerställa att arbetet följer vår gemensamma plan men också ger utrymme för flexibilitet och anpassning till rådande situation.

 

foretagspres
ABEL Gruppen Sverige AB

Bergavägen 8
254 66 Helsingborg