logo

engflagga

Våra kunder

Våra kunder återfinns inom alla samhällssektorer och sträcker sig genom hela överföringskedjan från planering av kraftproduktion till förbrukarledet hos större indu-strier eller enskilda abonnenter.

  • Kraftföretag

  • Nätbolag

  • Vattenverk

  • Myndigheter och statliga företag

  • Kommuner

  • Kommunala och privata fastighetsbolag

  • Industrier

  • Vindkraftverk


Nedan följer ett urval av våra kunder

  158740977
Sydvatten AB

Höganäs Kommun

Båstad Kommun

Lomma Kommun

Båstadhem

Siemens

Höganäs Energi

E.on vind Sverige AB
Ahlstom Grid AB

ONE-nordic AB

Svenska Kraftnät

Södra Hallands Kraft

Vattenfall

Gotlands energi AB

SEBAB

ABEL Gruppen Sverige AB

Bergavägen 8
254 66 Helsingborg