logo

engflagga

Teknisk Kontroll

Teknisk kontroll av befintlig installation genomförs för att tillståndsbedöma aktuell anläggning och kan genom-föras som teknisk analys, samt vid behov, kompletterad med kontrollmätning.

Behov av tillståndsbedömning upp-står i samband med drifttagning, garantibesiktning eller allmän bedömning av anläggningens tekniska kondition (t.ex inför kommande reinvesteringsbeslut).


ABEL Gruppen har stor vana vid sådana kontroller och arbetet bedrivs i enlighet med gällande funktions- och säkerhetsnormer. Teknisk kontroll kompletteras ofta med en teknisk-ekonomisk åtgärdsplan för att korrigera eventuella avvikelser.


kraft1 kraft2 kraft3

  158740977

ABEL Gruppen Sverige AB

Bergavägen 8
254 66 Helsingborg