s
Nyhetsbrev

Nyheter

8 feb 2021 Nytt Ramavtal E.on Energidistribution AB
ABEL Gruppen har tecknat Ramavtal med E.on Energidistribution AB avseende Tekniska konsulttjänster. Avtalet gäller 2021-02-01--2024-01-31 med förlängning på 1 år.
18 jan 2021 Nytt Ramavtal Borås Energi & Miljö
ABEL Gruppen har tecknat Ramavtal med Borås Energi & Miljö avseende Tekniska konsulttjänster. Avtalet gäller 2021-01-01--2021-12-31 med förlängning på 1+1+1år.
18 dec 2020 Svenska Kraftnät
ABEL Gruppen har fått i uppdrag att agera projektledare i stationsprojekt i Sverige.
18 nov 2020 Höganäs Energi
ABEL Gruppen har anlitats av Höganäs Energi för att undersöka möjligheter till anslutning av två solcellsinstallationer (1,5 MW och 0,7 MW) i nordvästra Skåne.
18 nov 2020 Mainline
ABEL Gruppen har fått i uppdrag av Mainline Power att granska designen av elentreprenaden (inkluderat bland annat kabel- och förlustberäkningar, design, systemkonfiguration, SCADA mm.) av Hästkullen vindkraftpark (307 MW, 73 turbiner) som skall …