s
Nyhetsbrev

Nyheter

11 jan 2018 Ansvarig för elanslutningen av Valhalla och Högkölen vindkraftpark
ABEL Gruppen har fått nytt uppdrag av OX2, att ansvara för elanslutningen av Valhallaprojektet som omfattar vindkraftparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo. ABEL Gruppen har fått fortsatt förtroende av OX2 att leverera konsulttjänster för elanslutning …
9 jan 2018 Österlen kraft, ombyggnad 50 kV
ABEL Gruppen har fått i uppdrag av Otera Ratel att utföra konstruktion, provning och driftsättning för ombyggnad av Österlens kraft mottagningsstation i Simrishamn. Uppdraget avser byte av 50kV primärapparater, samt nya linjebrytare Uppdraget …
1 mar 2017 Nytt Ramavtal: Skellefteå Kraft 2017-03-01—2019-02-28 med förlängning 1+1 år
Ramavtalsförlängning: Öresundskraft, tekniska konsulter inom el- och fjärrvärme 1 år till 2018-04-03
1 feb 2017 Nytt Ramavtal: Sandviken Elnät 2017-02-15—2019-02-14 med förlängning på 1+1 år
1 jan 2017 Ramavtalsförlängning : Vattenfall distribution, 1 år till 2017-12-31
Ramatvalsförlänging : Svenska Kraftnät, elkraft inom beredskap och säkerhet, 1 år till 2017-12-31.
1 sep 2016 Nytt Ramavtal : Öresundskraft, tekniska konsulter elkonstruktör 2016-09-19—2018-09-18 med förlängning på 1+1 år.
1 dec 2015 Empower
Elkonstruktion av ny anläggning 20kV åt Sövestad och E.on Elnät
1 dec 2015 Öresundskraft Ab & Eon Elnät
Framtagning av FFU omfattande utbyte av transformator T1, Stensminne - Öresundskraft AB
1 nov 2015 Eon Elnät
Projektsamordning vid ombyggnad av 130/50/6kV station Alvesta T – E.on Elnät
1 okt 2015 Bravida Prenad
Projektering el-tele installationer för butik, Oscar Jacobson, Wilfast Höganäs 
1 okt 2015 VA-syd 1510
Diverse besiktningsuppdrag
1 aug 2015 Öresundskraft AB
Uthyrning av personal, hjälp till nätavdelningen i anslutningsärenden under ÖKABs omorganisation. – Öresundskraft AB
1 jul 2015 SEBAB
Konstruktion av LSP ställverk samt LS skåp, Norsa reningsverk – SEBAB
1 jun 2015 Granngården väla
Planering för elanläggningar, ombyggnad av butikslokal, upprättande av FFU, Granngården – Väla
1 apr 2015 Bravida Prenad
Elsakkunnig i möte, ombyggnad brandskadad butik.
1 apr 2015 Södra hallandskraft
Framtagning av förbindningstabell mellan 20kV –ställverk, Hemmeslövs station 
1 apr 2015 Svenska Kraftnät
Teknisk rådgivning för ny mobil transformatorstation åt Fortum
1 apr 2015 Svenska Kraftnät
Filmning och utarbeta kort informationsfilm om mobil transformatorstation – Svenska Kraftnät
1 mar 2015 VA-Syd 2015
Utförande av för- och slutbesiktning, Sjölunda ställverk - VA-Syd
1 feb 2015 Öresundskraft
Projektledning, projektering av 130/20kV 63mva anslutning till vindkraft – Öresundskraft
29 dec 2014 ABEL Gruppen och Enetjärn Natur
ABEL Gruppen och Enetjärn Natur tecknar ramavtal med Vattenfall Eldistribution inom kraftöverföring, kraftdistribution och miljötjänster ABEL Gruppen har, tillsammans med samarbetspartnern Enetjärn Natur, tecknat ett ramavtal med Vattenfall …
1 jun 2014 Öresunds Kraft
Projektledning, nätanslutning av två vindkraftparker inom Rögle/Västraby – Öresunds Kraft.
20 maj 2014 VA-Syd 1405
Upprättande av förfrågningsunderlag för ställverksentreprenader – VA-syd.
1 maj 2014 VA-Syd 2014
Besiktning av pumpstationer ca 175 st - VA-Syd. 
11 apr 2014 Gävle Energi AB
Ombyggnad av 3 st 10kV skåp för kontrollutrusning för Gävle Energi AB.
1 apr 2014 Ramavtal med Öresunds kraft
Ramavtal med Öresunds kraft.
1 jan 2014 Ramavtal med E.ON Sweden AB
Ramavtal med E.ON Sweden AB.
1 jan 2014 Marknaden 2
Hyresanpassning affärslokaler – Marknaden 2.