s
Nyhetsbrev

Projektering

ABEL Gruppen har lång erfarenhet av projekteringsarbete i samtliga faser.

Projekteringsarbetet utgör plattform för den framtida anläggningen och är ofta en del av det förfrågnings-underlag som anläggningsägaren skickar ut till tilltänkta entreprenörer. 

Med detta i åtanke genomsyras ABEL Gruppens projekteringsarbete av ambitionen att finna bästa tekniska lösning med beaktande av Miljö, Ekonomi och Personsäkerhet, som självklara ingredienser i projekteringsarbetet.

Allt projekteringsarbete hos ABEL Gruppen bedrivs i nära kontakt med kund och innefattar kontakt med såväl entreprenörer, konsulter och myndigheter.