s
Nyhetsbrev

Utredningsarbete

ABEL Gruppen genomför kontinuerligt större och mindre utredningsuppdrag åt myndigheter, industrier och enskilda elkunder.

Med vår varierande bakgrund och skiftande konsultportfölj har vi en unik erfarenhet att sitta på såväl leverantörssidan som i förbrukarledet. Denna erfarenhet delar vi gärna med oss av!

Våra utredningsuppdrag kan utgöra en del i ett större projekteringsarbete eller stå som ensam utredning för kommande beslutsfattande. Vi redovisar gärna våra utredningsuppdrag muntligen eller gör andra ”dragningar” inför åhörare eller på sätt som passar dig. Vi anses av många ha en speciell kompetens att kunna förklara elektriska problem för icke-tekniker. Sagt av många : ABEL Gruppen krånglar inte till det!