s
Nyhetsbrev

Ljungbyholm vindpark, OX2

ABEL Gruppen har fått i uppdrag av OX2, projekt Ljungbyholm vindpark med 48 MW, som Contract Manager/Grid Connection Manager att bl.a. projektleda för byggnation av vindparken.

Tillbaka