s
Nyhetsbrev

Nytt Ramavtal: Karlstads Kommun

ABEL Gruppen har tecknat Ramavtal med Karlstads Kommun, El- och Stadsnät avseende konsulttjänster inom Elteknik.
Avtalet gäller 2018-11-15--2020-09-30 med förlängning på 1+1 år.

Tillbaka