s
Nyhetsbrev

Nytt Ramavtal: Växjö Energi AB

ABEL Gruppen har tecknat Ramavtal med Växjö Energi AB avseende Tekniska konsulttjänster.
Avtalet gäller 2018-12-01--2020-11-30 med förlängning 3+3 år.

Tillbaka