s
Nyhetsbrev

Ramavtal Södra Hallands Kraft

Vi har tecknat Nytt Ramavtal med Södra Hallands Kraft (SHK) inom tekniska konsulttjänster. 

Avtalet gäller 2019-03-01--2021-02-28 med förlängning på 1+1 år

Ramavtalet omfattar tjänster som utredningar, besiktningar, rådgivning, projekteringm, utbildning och liknande inom spänningsområdet 0,4-130kV

Tillbaka