s
Nyhetsbrev

Risk- och sårbarhetsanalys åt Södra Hallands Kraft

ABEL Gruppen har fått i uppdrag att göra den årliga Risk- och sårbarhetsanalysen till Södra Hallands Kraft. Varje år gör företag inom elsektorn göra den för att göra landets elförsörjning mer motståndskraftig mot störningar och avbrott.

Tillbaka