s
Nyhetsbrev

Ansvarig för elanslutningen av Valhalla och Högkölen vindkraftpark

ABEL Gruppen har fått nytt uppdrag av OX2, att ansvara för elanslutningen av Valhallaprojektet som omfattar vindkraftparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo.

ABEL Gruppen har fått fortsatt förtroende av OX2 att leverera konsulttjänster för elanslutning av ännu ett vindkraftsprojekt. Uppdraget innebär att ansvara för elanslutningen av Valhalla-projektet som omfattar vindparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo med totalt 85 vindkraftverk på 357 MW. Uppdraget pågår under 2018-2020. 

ABEL Gruppen har även sedan 2017 ansvarat för elanslutningen av Högkölen vindpark på uppdrag av OX2. Högkölen omfattar 18 turbiner på totalt 64,8 MW. Uppdraget pågår under 2018 fram till vindparken är fullt driftsatt. Elanslutningen omfattar komplettering i 220/130 kV transformatorstation Laforsen, ny 130 kV ledning, ny 130/30 kV transformatorstation Högkölsmyran samt nytt internt 30 kV uppsamlingsnät

Tillbaka