s
Nyhetsbrev

Norra Vedbo vindkraftpark, VindIn AB

ABEL Gruppen har fått ett uppdrag av VindIn AB, projekt Norra Vedbo vindkraftpark med 100 MW, som grid manager för bl.a. nätutredning och förprojektering för att fastställa tekniska förutsättningar för elnätet, framtagande av förfrågningsunderlag.

Uppdraget pågår under 2019-2020.

Tillbaka