s
Nyhetsbrev

Ansvarig för elanslutningen av Valhalla och Högkölen vindkraftpark

ABEL Gruppen har fått nytt uppdrag av OX2, att ansvara för elanslutningen av Valhallaprojektet som omfattar vindkraftparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo. ABEL Gruppen har fått fortsatt förtroende av OX2 att leverera konsulttjänster för elanslutning …

Läs mer

Österlen kraft, ombyggnad 50 kV

ABEL Gruppen har fått i uppdrag av Otera Ratel att utföra konstruktion, provning och driftsättning för ombyggnad av Österlens kraft mottagningsstation i Simrishamn. Uppdraget avser byte av 50kV primärapparater, samt nya linjebrytare Uppdraget …

Läs mer

Nytt Ramavtal: Skellefteå Kraft 2017-03-01—2019-02-28 med förlängning 1+1 år

Ramavtalsförlängning: Öresundskraft, tekniska konsulter inom el- och fjärrvärme 1 år till 2018-04-03

Nytt Ramavtal: Sandviken Elnät 2017-02-15—2019-02-14 med förlängning på 1+1 år

Ramavtalsförlängning : Vattenfall distribution, 1 år till 2017-12-31

Ramatvalsförlänging : Svenska Kraftnät, elkraft inom beredskap och säkerhet, 1 år till 2017-12-31.

Nytt Ramavtal : Öresundskraft, tekniska konsulter elkonstruktör 2016-09-19—2018-09-18 med förlängning på 1+1 år.

Empower

Elkonstruktion av ny anläggning 20kV åt Sövestad och E.on Elnät

Öresundskraft Ab & Eon Elnät

Framtagning av FFU omfattande utbyte av transformator T1, Stensminne - Öresundskraft AB

Eon Elnät

Projektsamordning vid ombyggnad av 130/50/6kV station Alvesta T – E.on Elnät

Bravida Prenad

Projektering el-tele installationer för butik, Oscar Jacobson, Wilfast Höganäs 

VA-syd 1510

Diverse besiktningsuppdrag

Öresundskraft AB

Uthyrning av personal, hjälp till nätavdelningen i anslutningsärenden under ÖKABs omorganisation. – Öresundskraft AB

SEBAB

Konstruktion av LSP ställverk samt LS skåp, Norsa reningsverk – SEBAB

Granngården väla

Planering för elanläggningar, ombyggnad av butikslokal, upprättande av FFU, Granngården – Väla

Bravida Prenad

Elsakkunnig i möte, ombyggnad brandskadad butik.

Södra hallandskraft

Framtagning av förbindningstabell mellan 20kV –ställverk, Hemmeslövs station 

Svenska Kraftnät

Teknisk rådgivning för ny mobil transformatorstation åt Fortum

Svenska Kraftnät

Filmning och utarbeta kort informationsfilm om mobil transformatorstation – Svenska Kraftnät

VA-Syd 2015

Utförande av för- och slutbesiktning, Sjölunda ställverk - VA-Syd

Öresundskraft

Projektledning, projektering av 130/20kV 63mva anslutning till vindkraft – Öresundskraft